Meža apsaimniekošana

Augsnes sagatavošana, meža stādīšana
jaunaudžu un krāju kopšana.
Meža Inventarizācija
Meža Inventarizācija

Meža inventarizācija

Meža inventarizācija — meža taksācija ir informācijas iegūšana par mežu. Derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu koku ciršanu mežā. Meža inventarizācija nepieciešama, lai veiktu atmežošanu (meža pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā jeb meža transformāciju). Sertificēts meža taksators (inventarizācijas veicēji) ātri un kvalitatīvi veiks Jums šo darbu. Nodrošinam pilnu meža apsaimniekošanas ciklu.

Meža apsaimniekošana

Meža apsaimniekošana

Valsts meža dienests uztur vienu no nozīmīgākajām meža resursu datu bāzēm nozarē – Meža valsts reģistru (MVR), kas ir informācijas sistēma par mežu un tajā notiekošo saimniecisko darbību.